ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: loutrakitv@gmail.com

ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν από εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων, επιστημονικούς συλλόγους, επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και άλλους ειδικούς για θέματα περιβάλλοντος, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην συνεδρίαση για τον Κορινθιακό Κόλπο, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, στο κοινοβούλιο, η προστασία του Κορινθιακού Κόλπου συνιστά ένα μακροχρόνιο και εξαιρετικά απαιτητικό ζήτημα με το οποίο οφείλει να ασχοληθεί η πολιτεία σε συστηματική και ολοκληρωμένη βάση. Το τελευταίο διάστημα, η ανάγκη προστασίας του Κορινθιακού Κόλπου, κυρίως λόγω της εμφάνισης αυξημένου πληθυσμού μεδουσών, έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό και ανησυχία και για την οικονομική ζωή των παραλιακών περιοχών της Κορινθίας και για την υγεία και ασφάλεια των πολιτών και κατοίκων. Ωστόσο η επικαιρότητα συνιστά μόνο την αφορμή για τον ουσιαστικότερο προβληματισμό και κυρίως για την λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη προστασία και βιωσιμότητα ενός τόσο σημαντικού και ποικίλου φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστήματος που επηρεάζει τις ζωές των πολιτών σε τέσσερις Περιφέρειες της χώρας.

Ποια είναι όμως η παρούσα κατάσταση και ποιες είναι οι πιο συγκεκριμένες ανάγκες προστασίας; Ο Κορινθιακός κόλπος παρουσιάζει υποβαθμισμένο ιχθυοπόθεμα και προβλήματα ως προς την θαλάσσια βιοποικιλότητα, λόγω των απειλών που δέχεται, της υπεραλίευσης και της παράνομης αλιείας, λόγω της ρύπανσης από την υπερσυγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, και βέβαια λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών, βιομηχανικών και γεωργικών αποβλήτων.

Η πρόταση των φορέων που συμμετείχαν στην συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος αφορά την ανάγκη χαρακτηρισμού και ένταξης του Κορινθιακού Κόλπου σε περιοχή “Natura”, με δεδομένο ότι το πλαίσιο “Natura” είναι ένα καθεστώς που μπορεί να προστατέψει αποτελεσματικά την μοναδική βιοποικιλότητα του Κόλπου. Η πρόταση αυτή, όχι μόνο έγινε δεκτή και υιοθετήθηκε από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, αλλά πολύ περισσότερο, συμπεριλαμβάνεται στον χάρτη για τις προστατευόμενες περιοχές που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σε τι έγκειται η προστασία του Κορινθιακού Κόλπου και τι αφορά; Τα βασικά ζητήματα της προστασίας είναι τρία. Καταρχάς έχει να κάνει με την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την λήψη μέτρων για την μείωση της ρύπανσης και της μόλυνσης, και την αναστροφή της υπεραλίευσης. Κατά δεύτερον, η προστασία των ακτών από τη διάβρωση θα πρέπει να διασφαλιστεί μέσω μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης παρέμβασης στο παραλιακό μέτωπο, μέσω της εκπόνησης συναφούς μελέτης από το Υπουργείο Υποδομών. Τέλος, αφορά την ανάγκη ενεργητικής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων της αυτοδιοίκησης, των ειδικών επιστημονικών ομαδων και κάθε συλλογικής έκφρασης που στοχεύει και εργάζεται για την περιβαλλοντική προστασία και αειφορία. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε ευρεία συναίνεση ως προς την ανάγκη να προταθούν άμεσα από τους ειδικούς επιστημονικούς φορείς μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και κυρίως μέτρα προκειμένου, με τη συμμετοχή των προαναφερόμενων φορέων, να γίνει κατανοητό στην τοπική κοινωνία ότι τα μέτρα προστασίας είναι προς όφελος των οικονομικών, αλλά και των μελλοντικών συμφερόντων των πολιτών της περιοχής στο πλαίσιο της αειφορίας και της αρχής για την διασφάλιση της βιωσιμότητας των οικοσυστημάτων που τροφοδοτούν πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως τη ζωή των κατοίκων μιας περιοχής.