ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: loutrakitv@gmail.com

ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 28η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1.Λήψη Απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό και κατάργηση δίκης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας FULGOR A.E.

2.Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 357/2011 Α.Δ.Σ., περί μείωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου.

3.Γνωμοδότηση για υπαγωγή ή μη των πρόσθετων υφιστάμενων εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Αλσύλλιο "Λιάντρο" στις διατάξεις της αριθμ. Υ.Α. 115973/6088/27-10-2014.

4.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE. Εξουσιοδότηση Δημάρχου.

5.Απευθείας συμφωνία για την εκμίσθωση ακινήτου εντός του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου, για χρήση κυλικείου.

6.Λήψη Απόφασης για σύναψη Σύμβασης με την ΔΕΗ προς ένταξη του Δήμου μας στο εταιρικό τιμολόγιό της. Εξουσιοδότηση Δημάρχου.

7.Λήψη Απόφασης επί των υποβληθεισών αιτήσεων για χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, βάσει του Ν. 4264/2014, για το έτος 2017.

8.Κατανομή ποσού #45.000,00# € από χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων).

9.Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

10.Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών καθώς και γραμματέα της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

11.Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου: "Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου επί των οδών Οικονόμου & Τομπάζη (για τη δημιουργία βιβλιοθήκης)" (αρ. μελ. 93/09).

12.Έγκριση προσθήκης κατηγοριών επιτρεπόμενων προς πώληση προϊόντων από την κα ΜΟΥΤΣΟΥ Ειρήνη - επαγγελματία πωλήτρια λαϊκών αγορών.

13.Διαγραφή ημέρας προσέλευσης σε λαϊκή αγορά του Δήμου μας του ΛΟΥΛΑΔΑΚΗ Αριστοτέλη - επαγγελματία πωλητή και διαγραφή αυτού. Διαγραφή ή μη ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους λαϊκών αγορών, επονόματί του.

14.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης