ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: loutrakitv@gmail.com

ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΔΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΘΕΜΑ:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι, 2ος όροφος) την 29η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στον κ. ΘΥΜΗ Λεωνίδα θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της Μ. Αλεξάνδρου 7 στο Λουτράκι.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαρία ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
Αντιδήμαρχος