ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: loutrakitv@gmail.com

ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 6:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών τρέχοντος έτους προϋπολογισμού 2017, βάσει του Π.Δ. 80/16.
3. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων τρέχοντος έτους προϋπολογισμού 2017, βάσει του Π.Δ. 80/16.
4. Εξέταση αιτήματος της "ΜΑΝΤΑΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." για παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου εμβαδού 30,10τ.μ. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & για παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού εμβαδού 56τ.μ. για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλώστρων, για το έτος 2017.
5. Εξέταση αιτήματος του ΚΟΝΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου εμβαδού 60τ.μ. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2017.
6. Εξέταση αιτήματος της Αντωνίου Ουρανίας για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εμβαδού 72τ.μ., για το έτος 2017.
7. Εξέταση αιτήματος της ΝΤΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εμβαδού 42,21τ.μ., για το έτος 2017.
8. Έγκριση παραλαβής της έρευνας του Ε.Μ.Π. με θέμα " Ερευνητική συνδρομή Ε.Μ.Π. προς ένα Στρατηγικό Σχέδιο για τη βιώσιμη κινητικότητα και την ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου στο Λουτράκι" βάσει της εγκριθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. & Ε.Μ.Π.
9. Λήψη απόφασης περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων πρόχειρων κατασκευών επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου βάσει των αποτελεσμάτων της ανωτέρω έρευνας.
10. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης προς το Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Λουτρακίου και τη σύνταξη των σχετικών μελετών από την Δ/νση Τ.Υ. αυτού, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων της ανωτέρω έρευνας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ