ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: loutrakitv@gmail.com

ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΑΝ ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΚΟΕ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘEΟΔΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ


Α. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο
διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το
1987, σε ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις
βράβευσης.
Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα για την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education -
FEE), που εδρεύει στη Δανία, με μέλη 73 χώρες από όλες τις ηπείρους.
Εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της
Φύσης (ΕΕΠΦ), την παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση εθνικής εμβέλειας
της χώρας (1951), που κλείνει φέτος 65 χρόνια αδιάλειπτης δράσης σε
περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, σε προγράμματα προστασίας της φύσης, στην
περιβαλλοντική εκπαίδευση με 5 διαχρονικά δίκτυα εγκεκριμένα από το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και στη γενικότερη
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.
Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη
«Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους
πελάτες τους, επιμένοντας στις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που
προσφέρονται στην ακτή, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό
το γνωρίζουν και το αξιολογούν όλοι οι διαχειριστές ακτών, Δήμοι,
Ξενοδοχεία και Camping, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα εθελοντικά.
Η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους ενώ κατά τη διάρκεια της θερινής
περιόδου πραγματοποιούνται τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις των ακτών
από Μέλη του Εθνικού αλλά και του Διεθνούς Συντονιστή του Προγράμματος.
Για να κερδίσει μια ακτή τη Γαλάζια Σημαία πρέπει να πληροί αυστηρά
κριτήρια που σχετίζονται με:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση
 Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό
περιβάλλον στον παράκτιο χώρο.
 Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών
κολύμβησης.
 Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» στον
Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής.
 Έντυπες πληροφορίες και αναρτημένες οδηγίες συμπεριφοράς για την
ακτή (οδηγός ασφαλούς κολύμβησης, κώδικας συμπεριφοράς στην ακτή).
 Δραστηριότητες που να προβάλουν ενεργά τη προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος της ακτής με τη συμμετοχή τοπικών Φορέων (Συλλόγων,
Σχολείων, κλπ).
Ποιότητα νερών κολύμβησης
 Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που να επιβεβαιώνεται με
δειγματοληπτικές μετρήσεις από Διαπιστευμένα Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη «Γαλάζια
Σημαία», είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτήν να είναι «Εξαιρετική». Καμία
άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «Καλή», δεν είναι αποδεκτή από
το Πρόγραμμα.
 Μη απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων στην ακτή
 Επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως απαιτεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία
Περιβαλλοντική Διαχείριση
 Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση
 Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ.
 Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να αδειάζονται σε τακτά
διαστήματα
 Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιμα υλικά
 Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα
αποχέτευσης
 Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή
 Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης
 Απαγόρευση κατοικίδιων ζώων στην ακτή (αιγιαλό)
 Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού στην ακτή
Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και
εγκαταστάσεις
 Παρουσία εκπαιδευμένων ναυαγοσωστών – εξοπλισμένων με σωστικά
εφόδια και είδη παροχής πρώτων βοηθειών
 Σχέδια για την αντιμετώπιση κάποιου ατυχήματος ρύπανσης, με άμεση
ενημέρωση του κοινού
 Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες
(ράμπες και WC AMEA, αν όχι σε κάθε ακτή, τουλάχιστον σε μία ακτή στον
ίδιο Δήμο)

Β. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
Ο Δήμος μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα ήδη από το 1993 και ακτές
του βραβεύονται έκτοτε με τη Γαλάζια Σημαία.
Και φέτος τέσσερεις (4) ακτές μας βραβεύτηκαν με τη Γαλάζια Σημαία,
αφού πληρούν όλα τα κριτήρια του Προγράμματος, ήτοι εξαιρετική
ποιότητα υδάτων κολύμβησης, καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση,
ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου
της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση.

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΑΚΤΕΣ ΔΗΜΟΥ
1. ΛΟΥΤΡΑΚΙ 1
2. ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2
3.ΠΕΥΚΑΚΙΑ/ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
4. ΜΠΟΥΤΣΙ/ΛΟΥΤΡΑΚΙ

1. Οι τρείς (3) βραβευμένες ακτές του Δήμου μας («Λουτράκι 1»,
«Λουτράκι 2» και «Πευκάκια»-Άγ. Θεόδωροι) που ανήκουν στην
αρμοδιότητά του ως Φορέας εκμετάλλευσής τους, είναι ΔΗΜΟΣΙΕΣ και
ΑΝΟΙΚΤΕΣ στο κοινό, ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ και αποτελούν
«λουτρική εγκατάσταση», βάσει του άρθρου 1 του Π.Δ. 23/2000.
2. Παρέχουμε, καθ΄ολη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου,
υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας των νερών κολύμβησης, στις ανωτέρω
ακτές, αφού με έξοδα του Δήμου διενεργούμε δειγματοληψίες και εκτός του
οικείου Προγράμματος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθαριότητας των ακτών, αλλά και
ασφάλειας των λουομένων, με την καθημερινή παρουσία ναυαγοσωστών,
ως Νόμος ορίζει και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μέσω διοργάνωσης
πλήθους περιβαλλοντικών δράσεων με τη συμμετοχή Συλλόγων και
Σχολείων.
3. Οι δειγματοληψίες που διενεργούνται από το Υπ. Περ/ντος &
Ενέργειας, αλλά και αυτές που διενεργούμε με δικά μας έξοδα, γίνονται σε
συγκεκριμένα και πλέον αντιπροσωπευτικά Σημεία Δειγματοληψίας, με
ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες και από Διαπιστευμένα
Εργαστήρια, προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι έγκυρα, αποδεκτά και
μη αμφισβητήσιμα, ενώ όλα τα στοιχεία του Προγράμματος (Σημεία,
συντεταγμένες και αποτελέσματα) είναι προσβάσιμα στο κοινό, μέσω της
ιστοσελίδας του Υπ. Περ/ντος & Ενέργειας (www.ypeka.gr).
4. Οι Ακτές του Δήμου μας περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ταυτοτήτων
Ακτών Κολύμβησης, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπ. Περ/ντος &
Ενέργειας, του μόνου αρμόδιου Δημόσιου Φορέα ελέγχου των νερών
κολύμβησης, αξιολόγησης και χαρακτηρισμού των ακτών, κάθε χρόνο,
σύμφωνα με το οποίο χαρακτηρίζονται ως «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»,
κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας των μικροβιολογικών δεδομένων για τα
έτη 2007-2014, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 76/160/ΕΟΚ και από το
2010 την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.

Γ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017
Ο Δήμος μας και για το έτος 2017, συμπεριλαμβάνεται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και
την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρακολουθείται από την Διεύθυνση
Υδάτων Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ.
Ελλάδας & Ιονίου.
Τα ΕΠΙΣΗΜΑ και ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ
και το ΥΕΠΚΑ, είναι :
α) η παρουσία Εντερόκοκκων (cfu/100ml) και
β) η παρουσία Κολοβακτηριδίων (cfu/100ml)
Η ταξινόμηση και ο ποιοτικός χαρακτηρισμός των υδάτων,
διακρίνεται σε :
Α) «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» &
Β) «ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,»
βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συνόλου των δειγμάτων
της ακτής για τις τελευταίες τέσσερεις (4) συναπτές κολυμβητικές
περιόδους
Γ) «ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΙ
Δ) «ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»,
βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συνόλου των δειγμάτων
της ακτής για τις τελευταίες τέσσερεις (4) συναπτές κολυμβητικές
περιόδους.
Ο Δήμος μας συμμετέχει στο εν λόγω Πρόγραμμα και ακτές του
συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών
Κολύμβησης και στο Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης του ΥΠΕΚΑ.
Για το έτος 2017:
1) Από το ΥΠΕΚΑ και το αρμόδιο Διαπιστευμένο Εργαστήριο
«ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ» το οποίο έχει αναλάβει τις δειγματοληψίες στην Κορινθία,
έχουν ήδη διενεργηθεί δύο 2) δειγματοληψίες, στις 24-5-2017 και στις 19-6-
2017, στις Ακτές :

1 Λουτρακίου (300 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής)
2. Νεράϊδα
3. Λίμνη Ηραίου ανατολικά
4. Λίμνη Ηραίου δυτικά
5.Αγία Σωτήρα-Σχοίνος
6. Πευκάκια – Άγιοι Θεόδωροι

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αναρτώνται στη θέση :
htpp//4862.syzefxis.gov.gr/index.php/bathingwater
Στην ιστοσελίδα http//www.bathingwaterprofiles.gr - «Πρόγραμμα» -
«Αναζήτηση σημείου παρακολούθησης» είναι αναρτημένα όλα τα
αποτελέσματα των επίσημων δειγματοληψιών όλων των προηγούμενων ετών
και έχει γίνει η ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ του Δήμου μας
ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΟΙ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ: «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ΟΠΩΣ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ
2) Από τον Δήμο μας και το Διαπιστευμένο Εργαστήριο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ» διενεργούνται δειγματοληψίες σε ένα (1)
επιπλέον Σημείο δειγματοληψίας (έμπροσθεν Εστ. «ΙΧΘΥΟΕΣΣΑ») στην Ακτή
Λουτρακίου, προκειμένου να υπάρχει αντιπροσωπευτικότερη
παρακολούθηση του Προγράμματος, αφού το εν λόγω Σημείο βρίσκεται στο
μέσο περίπου της Ακτής, που στα πλαίσια της «Γαλάζιας Σημαίας»
ονομάζεται «Ακτή Λουτράκι 2» και αρχίζει από την οδό Αιγαίου και φτάνει έως
την πλατεία πριν το Καφέ «CΟCΟΟΝ».
Αποτελέσματα των δειγματοληψιών έχουν ήδη αναρτηθεί στο Πίνακα της
Γαλάζιας Σημαίας στην πλατεία πριν το Καφέ «CΟCΟΟΝ».και στο
Δημαρχείο.

Όσον αφορά στα Δελτία Τύπου του ΠΑΚΟΕ, κάθε χρόνο ζητάμε, να
μας ενημερώσουν, μεταξύ άλλων, σχετικά με:
α) Τις συντεταγμένες των Σημείων Δειγματοληψίας τους, προκειμένου να
προσδιοριστούν επακριβώς τα εν λόγω σημεία, από τα οποία αναφέρουν ότι
παίρνουν δείγματα νερού
β)Τον Αριθμό του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης του εργαστηρίου τους για την
εκτέλεση μικροβιολογικών αναλύσεων, από Εθνικό ή Διεθνή Φορέα
Πιστοποίησης
και
δ) Βάσει ποιας νομοθεσίας κατηγοριοποιούν και χαρακτηρίζουν μια Ακτή ως
«Κατάλληλη» ή «Ακατάλληλη», ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, όταν η κατηγοριοποίηση-χαρακτηρισμός σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία (Οδηγία 2006/7/ΕΚ), ορίζεται σε «Εξαιρετικής
Ποιότητας», «Καλής Ποιότητας», «Επαρκούς Ποιότητας» και «Ανεπαρκούς
Ποιότητας» και γίνεται ΝΟΜΙΜΩΣ ΜΟΝΟ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, μετά από στατιστική εξέταση δειγματοληψιών τεσσάρων (4)
συναπτών ετών!
ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΜΑΣ!
Η «Γαλάζια Σημαία» των ακτών του Δήμου μας, αποτελεί
περιβαλλοντικό βραβείο, η απονομή του οποίου βασίζεται και στηρίζεται στις
προσπάθειες όλων μας, Τοπικών Αρχών, λουομένων και παραθεριστών, για
καθαρό περιβάλλον.
Ευελπιστούμε και φέτος το καλοκαίρι, να έχουμε αρωγούς στην
προσπάθειά μας για καθαρές ακτές, όλους εσάς που ενδιαφέρεστε για την
προστασία του περιβάλλοντος (φυσικού και αστικού) και για την απόλαυση
των καθαρών, ασφαλών ακτών του Δήμου μας και των εξαιρετικής ποιότητας
νερών κολύμβησης αυτών.
Καλό καλοκαίρι!

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 28η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1.Λήψη Απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό και κατάργηση δίκης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας FULGOR A.E.

2.Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 357/2011 Α.Δ.Σ., περί μείωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου.

3.Γνωμοδότηση για υπαγωγή ή μη των πρόσθετων υφιστάμενων εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Αλσύλλιο "Λιάντρο" στις διατάξεις της αριθμ. Υ.Α. 115973/6088/27-10-2014.

4.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE. Εξουσιοδότηση Δημάρχου.

5.Απευθείας συμφωνία για την εκμίσθωση ακινήτου εντός του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου, για χρήση κυλικείου.

6.Λήψη Απόφασης για σύναψη Σύμβασης με την ΔΕΗ προς ένταξη του Δήμου μας στο εταιρικό τιμολόγιό της. Εξουσιοδότηση Δημάρχου.

7.Λήψη Απόφασης επί των υποβληθεισών αιτήσεων για χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, βάσει του Ν. 4264/2014, για το έτος 2017.

8.Κατανομή ποσού #45.000,00# € από χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων).

9.Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

10.Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών καθώς και γραμματέα της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

11.Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου: "Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου επί των οδών Οικονόμου & Τομπάζη (για τη δημιουργία βιβλιοθήκης)" (αρ. μελ. 93/09).

12.Έγκριση προσθήκης κατηγοριών επιτρεπόμενων προς πώληση προϊόντων από την κα ΜΟΥΤΣΟΥ Ειρήνη - επαγγελματία πωλήτρια λαϊκών αγορών.

13.Διαγραφή ημέρας προσέλευσης σε λαϊκή αγορά του Δήμου μας του ΛΟΥΛΑΔΑΚΗ Αριστοτέλη - επαγγελματία πωλητή και διαγραφή αυτού. Διαγραφή ή μη ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους λαϊκών αγορών, επονόματί του.

14.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

ΕΡΩΤΗΣΗ ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

"Σε Ερώτηση που καταθέσαμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητάμε από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στη μετεγκατάσταση και να αρθούν οι όποιοι περιορισμοί στην οικογενειακή επανένωση προσφύγων. Ως επικεφαλής του Μεταναστευτικού – Προσφυγικού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ πως με την παραπάνω Ερώτηση προτάσσουμε δύο από τα πιο κρίσιμα ζητήματα στον τομέα του Προσφυγικού. Την Ερώτηση συνυπογράψαμε 33 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και οι 3 βουλευτές Κορινθίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουμε στο κείμενο της Ερώτησης, σύμφωνα με πρόσφατη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν κι έχει αυξηθεί ο ρυθμός των μετεγκαταστάσεων προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντούτοις κάποιες χώρες, όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Πολωνία, εξακολουθούν να μην τους δέχονται. Επίσης σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής συμφώνησε με το Γερμανό ομόλογό του να περιοριστεί προσωρινά ο αριθμός των ατόμων που μεταφέρονται κάθε μήνα από την Ελλάδα στη Γερμανία βάσει της διαδικασίας της οικογενειακής επανένωσης.

Όμως η οικογενειακή επανένωση αποτελεί βασικό δικαίωμα ενός πρόσφυγα, ο οποίος πρέπει να επανενωθεί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, που βρίσκονται σε άλλο κράτος-μέλος. Οι όποιοι περιορισμοί ή καθυστερήσεις στην οικογενειακή επανένωση προσφύγων, βρίσκονται σε κάθε περίπτωση εκτός του πλαισίου του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Γι’αυτούς τους λόγους ρωτάμε τον αρμόδιο Υπουργό ποιες περαιτέρω πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει, ώστε να προχωρήσει η ουσιαστική και γρήγορη εφαρμογή του προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων από την Ελλάδα, καθώς και σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση απ’ όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. των προβλεπόμενων για την οικογενειακή επανένωση."

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΔΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΘΕΜΑ:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι, 2ος όροφος) την 29η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στον κ. ΘΥΜΗ Λεωνίδα θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της Μ. Αλεξάνδρου 7 στο Λουτράκι.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαρία ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
Αντιδήμαρχος

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ


Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

ΧΑΜΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ!

Βροχή τα like και οι κοινοποιήσεις. Διαβάστε μερικά από τα σχόλια:

"Εάν θέλουμε κόσμο στον τόπο μας ο προαστιακός πρέπει να έρθει στην οδό Αιγαίου."

"Μετά από 3 αποφάσεις του Δ.Σ., μετά τόσες υπογραφές δημοτών, μετά από αποφάσεις εμπορικού συλλόγου, συλλόγου επισιτιστών, συλλόγου ξενοδόχων, μετά από προεκλογική εξαγγελία του νυν δημάρχου, του κυρίου Γκιώνη και μετά από τόσες δημόσιες τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων για την έλευση του προαστιακού στην οδό Αιγαίου ΑΠΟΡΩ γιατί ο Δήμαρχος της πόλης δεν έχει συστρατεύσει όλες αυτές τις δυνάμεις για να απαιτήσει από την κεντρική εξουσία την εκτέλεση του έργου !!!!!"

"Είναι παράβαση καθήκοντος, αν υπήρχε αντιπολίτευση στο δημοτικό συμβούλιο Λουτρακίου, θα είχε ήδη προσφύγει στην Δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο θέμα." 

Ξεχωρίζει, όμως, η τοποθέτηση του τ. Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας, Α. Γεωργίου: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΠΡΙΝ 9 ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΟΥ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ. Η ΜΠΕ (σ.σ. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  27η  Ιουνίου   2017 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  
1. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου διάρκειας στον « ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ» για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Κανάρη 7, στο Λουτράκι.
2. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου διάρκειας στην « ΖΕΡΒΟΥ ΛΥΓΕΡΗ» για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Ποσειδώνος & Ιάσονος 2, στο Λουτράκι.
3. Εισήγηση για διόρθωση- τροποποίηση του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου.
4. Γνωμοδότηση επί της τοποθέτησης στύλων με φωτιστικά σώματα στην περιοχή του Λουτρακίου.
  
ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου άνωθεν του Πολυϊατρείου) της Δημοτικής Κοινότητας ,την 27η Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:                            

1)  Περί χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής , στο ΚΥΕ που λειτουργεί στους Αγίους Θεοδώρους , επί της οδού Π.Ε.Ο.Α.Κ. αρ. 63 με την επωνυμία «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ»

2)  Περί διόρθωσης – τροποποίησης του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών.

3)  Περί εκμίσθωσης Δημοτικών Ακινήτων στο Αλσύλλιο « ΛΙΑΝΤΡΟ»
                                   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ  

ΠΛΩΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΔΙΩΡΥΓΑ: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ!

Γεια σας φίλες και φίλοι. Άργησα να επικοινωνήσω μαζί σας , μα δεν σας ξέχασα.. Σας γνωστοποιώ το περιεχόμενο μιας επιστολής που απέστειλα στον κο Μπένο ως εκπρόσωπο του Σωματείου με την επωνυμία: «ΔΙΑΖΩΜΑ», στην οποία συμμετείχαν ως αιτούντες - εκτός των άλλων- και το Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» και το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ.

ΠΡΟΤΑΣΗ

1)..2)..
3)Το Σωματείο με την επωνυμία «Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ», με έδρα το Λουτράκι.
4)Εργατικό Κέντρο Λουτρακίου-Περαχώρας, με έδρα το Λουτράκι
                                           
ΠΡΟΣ
Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», με έδρα την Αθήνα Μπουμπουλίνας αρ. 30 ΤΚ10682, υπόψη κου Σταύρου Μπένου
ΘΕΜΑ: Εξεύρεση χορηγιών για την σύσταση πλωτού θεάτρου στην περιοχή της Διώρυγας της Κορίνθου, σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία της Διώρυγος της Κορίνθου, άλλως αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου της Ισθμίας.
Κοιν. 1. ΥΠΠΟ , 2. ΑΕΔΙΚ

Αξιότιμε κε Πρόεδρε και ΑΞΙΌΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου , σας εκφράζουμε αρχικά τις αρχικές μας ευχαριστίες για όσα έχετε προσφέρει στον Ελληνικό πολιτισμό και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και δύναμη, προκειμένου να διεκπεραιώνετε το δύσκολο και πολύτιμο έργο σας.
Σας ενημερώνουμε ότι έχει υποβληθεί η από 6-10-2016 πρόταση προς 1) Το Υπουργείο Πολιτισμού 2)το ΥΠΕΚΑ 3)Το υπουργείο Οικονομικών 4)Την Περιφέρεια Πελοποννήσου 5)Τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων 6)την ΑΕ της Διώρυγος Κορίνθου, αλλά και σε άλλα Υπουργεία και φορείς, προκειμένου να υλοποιηθεί ένας σχεδιασμός για την αξιοποίηση της περιοχής της διώρυγας της Κορίνθου και για την αποκάλυψη των αρχαιολογικών χώρων της γύρω απ΄αυτήν περιοχής και της αναβίωσης των Ισθμιακών αγώνων, καθώς και προτάσεις για έργα πολιτισμού στις περιοχές γύρωθεν αυτής , όπως να υλοποιηθεί το (σε μακέτα υπάρχον) πλωτό θέατρο στην Διώρυγα της Κορίνθου, το οποίο έχει μελετήσει και εκπονήσει η Ανώνυμη Εταιρεία της Διώρυγας της Κορίνθου.                                       
Όπως σας είναι γνωστό την περιοχή της «ΓΕΦΥΡΑΣ» του ΙΣΘΜΟΥ, η οποία ενώνει την Στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο, επισκέπτονται καθημερινά πάρα πολύ τουρίστες, οι οποίοι συνολικά ανέρχονται κατ΄έτος σε τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000). Αυτοί δυστυχώς δεν μπορούν να απολαύσουν τα αρχαία της περιοχής και δεν μπορούν να ξεναγηθούν σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής συνολικά.
Θα ήταν πολύ εύκολο να γίνονται θεατρικές και  μουσικές παραστάσεις στα πλαίσια της αναβίωσης των εορτών των Ισθμιακών Αγώνων, σε ένα πλωτό θέατρο, όπως αυτό που έχει σχεδιάσει για την περιοχή της ιδιοκτησίας της η Ανώνυμη Εταιρεία της Διώρυγας της Κορίνθου, η οποία δεν έχει χρήματα για να το υλοποιήσει.
Είναι επίσης γνωστό σε εμάς, το τεράστιο  πολιτιστικό έργο, το οποίο προβάλετε, καθώς και η μέριμνά σας για την ανακατασκευή των αρχαίων θεάτρων μνη και όχι μόνο.
Πιστεύουμε ότι η καλύτερη διαχείριση στην πολύπλευρη κρίση που ζούμε είναι ένα σχέδιο που θα αξιοποιήσει όλα τα μνημεία της περιοχής , το εν λόγω θέατρο, το οποίο  θα δημιουργήσει εστίες πολιτισμού και αναβίωσης των αρχαίων αγώνων, για όλους (Έλληνες και Ξένους).
Γι’ αυτό και ζητάμε να συνεργαστείτε μαζί μας, προκειμένου να αναδειχθούν οι Ισθμιακοί Αγώνες και να αναβιώσουν, αφού το θέατρο αυτό θα βρίσκεται στην είσοδο της Πελοποννήσου δίπλα στην Γέφυρα του Ισθμού, άλλως να βρεθούν τρόποι να αποκαλυφθεί το αρχαίο θέατρο που βρίσκεται δίπλα στο Μουσείο της Ισθμίας σε χώρο που έχει ήδη απαλλοτριωθεί από το Ελληνικό Δημόσιο .

Λουτράκι 25-4-2017
Με εκτίμηση
Οι Αιτούντες…

Ο κος Μπένος απάντησε - ευγενικότατα –αρνητικά, μα η πρόταση είναι αξιόλογη και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο… Ακούτε κε Τατούλη;  Ίσως σας ενδιαφέρει, ίσως να ενδιαφέρει και συνολικά η πρότασή μου για την Διώρυγα , την οποία έχετε στα συρτάρια σας και ίσως πρέπει να την δείτε εκ νέου …
Νίκος Λόης
  
Ο Γ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη στις 15 Ιουνίου, πραγματοποίηθηκε στη Βουλή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Στη συνεδρίαση αυτή, που είχε ως θέμα την «Προστασία του Κορινθιακού κόλπου», συμμετείχαν βουλευτές – σχεδόν αποκλειστικά του ΣΥΡΙΖΑ –, φορείς οικολογίας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή καθώς και μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Γιώργος Ψυχογιός, ως βουλευτής Κορινθίας και γνωρίζοντας καλά τα ζητήματα του Κορινθιακού, πήρε το λόγο κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επισημαίνοντας κυρίως τα εξής:

«Ο Κορινθιακός για μας που ζούμε εκεί, είναι η ζωή μας, είναι η καθημερινότητά μας και είναι ο πλούτος μας. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι βλέπουμε πολύ θετικά την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την ένταξη του Κορινθιακού στο θαλάσσιο δίκτυο Νatura, το οποίο θα ακολουθηθεί από τα ανάλογα διαχειριστικά σχέδια, που θα καθορίσουν τις πολύ συγκεκριμένες ζώνες, δράσεις και κυρώσεις που θα υπάρχουν για την εφαρμογή τους.
Θεωρώ κρίσιμο να εντοπίσω ότι μία τέτοια δράση πρέπει να προχωρήσει, πρέπει όμως να συνοδευτεί και με τον απαραίτητο έλεγχο στην εφαρμογή αυτών των προβλέψεων και σχεδίων. Για πρώτη φορά μια διακυβέρνηση - είναι γεγονός - φθάνει σε ένα τέτοιο σημείο και πρέπει να το ολοκληρώσει, αλλά είναι απαραίτητο να ακολουθήσει και έλεγχος της εφαρμογής μετά τα σχέδια, όπως και έλεγχοι συμμόρφωσης όλων των εμπλεκομένων. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι εδώ υπάρχουν μικρά και μεγάλα συμφέροντα που επωφελούνται από αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση του Κορινθιακού, αλλά και από την έλλειψη αυστηρών κανόνων στη λειτουργία του.
Δεύτερον θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα δίκτυο natura δεν σημαίνει και απαγόρευση οποιασδήποτε δραστηριότητας στον Κορινθιακό, αλλά αποτελεί έναν αυστηρό καθορισμό περιοχών και δράσεων. Στόχος είναι να αποτραπούν και να σταματήσουν τα φαινόμενα της υπεραλίευσης, της παράνομης αλιείας, της μόλυνσης και ρύπανσης του Κορινθιακού, αλλά και άλλων ενεργειών, όπως οι αμμοληψίες που συμβάλλουν στο φαινόμενο της διάβρωσης. Βέβαια, η διάβρωση πρέπει να αντιμετωπισθεί ενιαία και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση η πρωτοβουλία του Υπουργείου, και με ήπιες παρεμβάσεις.
Αυτές οι κινήσεις θα είναι επ’ ωφελεία τόσο των πολιτών, και αναφέρομαι τόσο στους λουόμενους, στους παραθεριστές, μέχρι και στους ανθρώπους που είναι στις οικολογικές οργανώσεις και έχουν μια μεγαλύτερη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα, όσο και σε εμάς για την καθημερινότητά μας. Επίσης, θα είναι πολύ σημαντικές και για τους επαγγελματίες ψαράδες και τους λοιπούς επαγγελματίες του Κορινθιακού, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους, σεβόμενοι το οικοσύστημα και τους νόμους. Εκτός των παραπάνω αυτές οι κινήσεις θα είναι σημαντικές και για τους δήμους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν συγκεκριμένα προγράμματα και χρηματοδότηση για βιολογικούς καθαρισμούς και άλλες παρεμβάσεις και υποδομές, που θα βάλουν τέλος στην επιβάρυνση του Κορινθιακού κόλπου, ενός κλειστού κόλπου που ανανεώνεται, σύμφωνα με τους επιστήμονες, κάθε περίπου εκατό χρόνια.
Θα ήθελα ακόμα να αναφερθώ στο αναπτυξιακό σκέλος. Για την ανάδειξη της αισθητικής ομορφιάς του Κορινθιακού, είναι απαραίτητες αυτές οι ενέργειες. Για την έρευνα για τα κητώδη, όπως τα δελφίνια που έχουν ευρωπαϊκό - διεθνές ενδιαφέρον και αξία. Για το τουριστικό κομμάτι επίσης, για το οποίο η ζωντάνια του Κορινθιακού εγγυάται την διασφάλιση του και την ενίσχυσή του.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε άμεσα σε αυτές τις ενέργειες, γιατί η κατάσταση στον Κορινθιακό είναι οριακή. Για τους ανθρώπους που ασχολούνται στο πεδίο αυτό είναι ίσως και πέρα του οριακού. Σαν οικολογία και σαν Αριστερά αυτά είναι προτεραιότητες στις οποίες πρέπει να προχωρήσουμε.
Η ερώτηση που ήθελα να απευθύνω προς τους φορείς είναι ως προς τα πιο βραχυπρόθεσμα και άμεσα μέτρα, για το θέμα των μεδουσών, το οποίο είναι ένα δύσκολο θέμα και θέλει μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση. Επειδή όμως ακούγονται διάφορα και κυκλοφορούν διαφορά, να ακούσουμε και την επιστημονική άποψη γύρω από το φαινόμενο αυτό και την άμεση αντιμετώπιση του».

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 6:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών τρέχοντος έτους προϋπολογισμού 2017, βάσει του Π.Δ. 80/16.
3. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων τρέχοντος έτους προϋπολογισμού 2017, βάσει του Π.Δ. 80/16.
4. Εξέταση αιτήματος της "ΜΑΝΤΑΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." για παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου εμβαδού 30,10τ.μ. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & για παραχώρηση χώρου επί αιγιαλού εμβαδού 56τ.μ. για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλώστρων, για το έτος 2017.
5. Εξέταση αιτήματος του ΚΟΝΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου εμβαδού 60τ.μ. για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2017.
6. Εξέταση αιτήματος της Αντωνίου Ουρανίας για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εμβαδού 72τ.μ., για το έτος 2017.
7. Εξέταση αιτήματος της ΝΤΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εμβαδού 42,21τ.μ., για το έτος 2017.
8. Έγκριση παραλαβής της έρευνας του Ε.Μ.Π. με θέμα " Ερευνητική συνδρομή Ε.Μ.Π. προς ένα Στρατηγικό Σχέδιο για τη βιώσιμη κινητικότητα και την ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου στο Λουτράκι" βάσει της εγκριθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. & Ε.Μ.Π.
9. Λήψη απόφασης περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων πρόχειρων κατασκευών επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου βάσει των αποτελεσμάτων της ανωτέρω έρευνας.
10. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης προς το Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Λουτρακίου και τη σύνταξη των σχετικών μελετών από την Δ/νση Τ.Υ. αυτού, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων της ανωτέρω έρευνας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΤΗ 27/6 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΣ Τ.Κ. ΙΣΘΜΙΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ισθμίας στις 27 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) «Περί διόρθωσης-Τροποποίηση του σχεδίου κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών».
2) «Εξέταση αιτήματος Συλλόγου «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ», για παραχώρηση της 2ης αίθουσας του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος (πλευρά Στερεάς)».


Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Ισθμίας

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΓΚΙΩΝΗ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Λουτράκι 20 Ιουνίου 2017

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕ
ΣΥΝΕΥΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Η δημοσιοποίηση των πραγματικών στοιχείων με τον ταυτόχρονο εξοβελισμό των ανακριβειών που διατύπωσε συνεντευξιαζόμενος ο δήμαρχος Γιώργος Γκιώνης, είναι το θεμέλιο για την διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας, για το έργο της σύνδεσης του Λουτρακίου με τον προαστιακό σιδηρόδρομο, ως την οδό Αιγαίου!
Μύθος 1: Ο δήμαρχος υποστήριξε εσφαλμένα, ότι ο προαστιακός για Λουτράκι θα έχει μόνο 3 δρομολόγια ημερησίως.
Αλήθεια 1: Το πλέγμα των δρομολογίων θα περιλαμβάνει ένα δρομολόγιο κάθε 2 ώρες ημερησίως, ενώ τις ώρες αιχμής, θα μπορούν να προστίθενται επιπλέον δρομολόγια, όπως ακριβώς συμβαίνει και στον ανατολικό κλάδο του προαστιακού σιδηροδρόμου για την Χαλκίδα!
Συνεπώς μιλάμε για 10 τουλάχιστον ζεύγη απευθείας δρομολόγιων Αεροδρόμιο - Αθήνα - Λουτράκι - Αθήνα - Αεροδρόμιο.
Άλλωστε η υψηλή ζήτηση της επιβατικής κίνησης του Λουτρακίου έχει καταγραφεί και σε όλες τις μελέτες σκοπιμότητας και λειτουργικότητας του προαστιακού, αλλά και στην μελέτη του ίδιου του δημάρχου Γιώργου Γκιώνη που είχε εκπονηθεί για λογαριασμό του δήμου από την εταιρεία " ONtrack Rail System Experts", και την οποία αποσιώπησε στην συγκεκριμένη συνέντευξη ο δήμαρχος εγείροντας εύλογα ερωτήματα το γιατί παραπληροφορεί συνειδητά ο δήμαρχος Λουτρακίου τους δημότες του;
Μύθος 2: Ο δήμαρχος υποστήριξε ότι ο προαστιακός θα δημιουργήσει διάφορα προβλήματα.
Αλήθεια 2: Η μονή αλήθεια είναι ότι όλες οι μελέτες του έργου της επέκτασης του προαστιακού μέχρι την οδό Αιγαίου του Λουτρακίου, έχουν εκπονηθεί με τις κατευθυντήριες εισηγήσεις της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου και είναι προσαρμοσμένες στην επικείμενη επέκταση του νέου ΓΠΣ στο Λιβαδάκι, έγγραφο τεχνικών υπηρεσιών 27826 13/12/2011.
Ενώ η τεχνική περιγραφή του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου του προαστιακού, αναφέρει ξεκάθαρα ότι κατά το σχεδιασμό του έργου έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα στοιχεία της μελέτης της αντιπλημμυρικής προστασίας του δήμου Λουτρακίου, καθώς και η κάλυψη με ΑΣΙΔ όλων των ισόπεδων διαβάσεων που θα προκύψουν από την εφαρμογή του νέου ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρακίου.
Ωστόσο, η τεχνική υπηρεσία του δήμου, με νεότερο έγγραφο της (το 26888) επαναβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από την έλευση του προαστιακού στην οδό Αιγαίου, και το ίδιο παραδέχεται και ο δήμαρχος Γιώργος Γκιώνης σε γραπτή του επιστολή, την οποία έχει υπογράψει ο ίδιος προσωπικά, και είχε δημοσιευτεί προεκλογικά στον τοπικό τύπο, και η οποία τον βοήθησε στο να υπερψηφιστεί δήμαρχος από το εκλογικό σώμα!
Συνεπώς για ποιό λόγο, αυτή η συνειδητή κινδυνολογία από τον δήμαρχο Γιώργο Γκιώνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και αναστάτωση σε ανυπολόγιστο αριθμό δημοτών;
Μύθος 3: Ο δήμαρχος ισχυρίστηκε ότι παρακαλάμε για στάση μόνο στον Ισθμό! 
Αλήθεια 3: Σύμπασα η τοπική κοινωνία, με όλους τους φορείς του δήμου και τα σημαντικότερα αθλητικά σωματεία, δεν παρακαλάει για κανέναν σταθμό προαστιακού στον Ισθμού, αλλά διεκδικεί μετά επιτάσεως την ενιαία υλοποίηση του έργου της σύνδεσης του Λουτρακίου με τον προαστιακό που περιλαμβάνει:
√ στάση στον Ισθμό, με μετατροπή του υφιστάμενου σιδηροδρομικού σταθμού σε σταθμό προαστιακού
√ στάση τύπου τραμ στο καζίνο Λουτρακίου, ( οδός Παπανικολάου)
√ και τερματική στάση Λουτρακίου στην οδό Αιγαίου!
Τα προαναφερόμενα έχουν υπογράψει πρόσφατα και οι δύο αρμόδιοι αντιδήμαρχοι για θέματα τεχνικών υπηρεσιών Αθανάσιος Γεωργίου και Κωνσταντίνος Παντελαίου, ενώ υποστηρίζονται και από τρεις ειλημμένες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου!
Από την κυνική ομολογία του δημάρχου ότι παρακαλάει μόνο για στάση στον Ισθμό, αλλά και την όλη αστήρικτη από επιστημονική υποστήριξη, επιχειρηματολογία του, κατά της έλευσης του προαστιακού στο Λουτράκι, η λογική αποκλείει κάθε περίπτωση ο δήμαρχος να μεταφέρει στο αρμόδιο υπουργείο τις αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας και του δημοτικού συμβουλίου για έλευση του προαστιακού στην οδό Αιγαίου!
Μύθος 4: Ο δήμαρχος ισχυρίστηκε πώς το συγκεκριμένο έργο είναι κοστοβόρο! 
Αλήθεια 4: Πράγματι το έργο από ορισμένους επιτήδειους στην ΕΡΓΟΣΕ είχε κόστος κατασκευής 25 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ και κάμποσο καιρό, και με την καταλυτική παρέμβαση των έγκριτων συγκοινωνιολόγων της Πρωτοβουλίας Πολιτών για τον προαστιακό, το συγκεκριμένο έργο έχει αποκτήσει πολύ χαμηλότερο προϋπολογισμό, και το τελικό προεκτιμώμενο κόστος κατασκευής του δεν θα ξεπεράσει τα 8 εκατ. € grosso modo!
Ο δήμαρχος Γιώργος Γκιώνης, αν ασχολούνταν πραγματικά με αυτό το έργο, θα το γνώριζε!
Μύθος 5: Η εκτίμηση του Γιώργου Γκιώνη πως η κυβέρνηση δεν θέλει να το υλοποιήσει!
Αλήθεια 5: Η άμεση αντίδραση του κυβερνητικού βουλευτή Γιώργου Τσόγκα, ο οποίος προφανώς πληροφορούμενος τα προαναφερόμενα δήλωσε στην σελίδα του στο facebook: «Επειδή λογής, ασχέτων όμως, καλοθελητών διαδίδουν αβάσιμες και ανυπόστατες πληροφορίες για τον Προαστιακό του Λουτρακίου, ενημερώνω ότι και στην τελευταία (περασμένη εβδομάδα), μια από τις πολλές, επικοινωνίες που είχα με τον αρμόδιο γενικό γραμματέα του υπουργείου Υποδομών, επαναβεβαίωσε ότι το έργο βρίσκεται στην τελική του φάση, δηλ. ένα βήμα πριν την δημοπράτηση, χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχικές του μελέτες, οπότε όσα περί του αντιθέτου υποστηρίζονται για παρέκκλιση από την οδό Αιγαίου, είναι απολύτως αβάσιμα και υποβολιμαία»!
Τέλος η Πρωτοβουλία Πολιτών & Φορέων Έλευσης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου ως την οδό Αιγαίου του Λουτρακίου, σαν αμερόληπτη
συλλογικότητα διεκδίκησης του έργου του προαστιακού, θέλει να είναι ακριβοδίκαια με όλους, γι αυτό και χαιρετίζει και κρατάει αποθηκευμένη στο αρχείο της, την δήλωση που έκανε σε νηφάλια κατάσταση ο Γιώργος Γκιώνης στο μεσοδιάστημα της συνέντευξης του, λέγοντας χαρακτηριστικά "αν αποφασίσει η κυβέρνηση να φέρει τον προαστιακό στο Λουτράκι, ο ίδιος δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα"!

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

ΓΙΑΤΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ...

... στις επιθέσεις που δέχεται από την αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μήπως, επειδή πλησιάζει η ώρα των εκλογών και ενδέχεται να είναι υποψήφια Δήμαρχος;

(Παρατηρείστε στο βίντεο τις αντιδράσεις των συνοδοιπόρων της στη δημοτική πλειοψηφία, στην επίθεση που δέχεται από τον Π. Παύλου):

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η προγραμματισμένη εκδήλωση της ΛΑΕ Κορινθίας την Τετάρτη 21 Ιουνίου, στο Ξυλόκαστρο, με ομιλητές τον Αλέκο Αλαβάνο και την Δέσποινα Σπανού, αναβάλλεται. 

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ


ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν από εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων, επιστημονικούς συλλόγους, επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και άλλους ειδικούς για θέματα περιβάλλοντος, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην συνεδρίαση για τον Κορινθιακό Κόλπο, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, στο κοινοβούλιο, η προστασία του Κορινθιακού Κόλπου συνιστά ένα μακροχρόνιο και εξαιρετικά απαιτητικό ζήτημα με το οποίο οφείλει να ασχοληθεί η πολιτεία σε συστηματική και ολοκληρωμένη βάση. Το τελευταίο διάστημα, η ανάγκη προστασίας του Κορινθιακού Κόλπου, κυρίως λόγω της εμφάνισης αυξημένου πληθυσμού μεδουσών, έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό και ανησυχία και για την οικονομική ζωή των παραλιακών περιοχών της Κορινθίας και για την υγεία και ασφάλεια των πολιτών και κατοίκων. Ωστόσο η επικαιρότητα συνιστά μόνο την αφορμή για τον ουσιαστικότερο προβληματισμό και κυρίως για την λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη προστασία και βιωσιμότητα ενός τόσο σημαντικού και ποικίλου φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστήματος που επηρεάζει τις ζωές των πολιτών σε τέσσερις Περιφέρειες της χώρας.

Ποια είναι όμως η παρούσα κατάσταση και ποιες είναι οι πιο συγκεκριμένες ανάγκες προστασίας; Ο Κορινθιακός κόλπος παρουσιάζει υποβαθμισμένο ιχθυοπόθεμα και προβλήματα ως προς την θαλάσσια βιοποικιλότητα, λόγω των απειλών που δέχεται, της υπεραλίευσης και της παράνομης αλιείας, λόγω της ρύπανσης από την υπερσυγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, και βέβαια λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών, βιομηχανικών και γεωργικών αποβλήτων.

Η πρόταση των φορέων που συμμετείχαν στην συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος αφορά την ανάγκη χαρακτηρισμού και ένταξης του Κορινθιακού Κόλπου σε περιοχή “Natura”, με δεδομένο ότι το πλαίσιο “Natura” είναι ένα καθεστώς που μπορεί να προστατέψει αποτελεσματικά την μοναδική βιοποικιλότητα του Κόλπου. Η πρόταση αυτή, όχι μόνο έγινε δεκτή και υιοθετήθηκε από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, αλλά πολύ περισσότερο, συμπεριλαμβάνεται στον χάρτη για τις προστατευόμενες περιοχές που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σε τι έγκειται η προστασία του Κορινθιακού Κόλπου και τι αφορά; Τα βασικά ζητήματα της προστασίας είναι τρία. Καταρχάς έχει να κάνει με την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την λήψη μέτρων για την μείωση της ρύπανσης και της μόλυνσης, και την αναστροφή της υπεραλίευσης. Κατά δεύτερον, η προστασία των ακτών από τη διάβρωση θα πρέπει να διασφαλιστεί μέσω μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης παρέμβασης στο παραλιακό μέτωπο, μέσω της εκπόνησης συναφούς μελέτης από το Υπουργείο Υποδομών. Τέλος, αφορά την ανάγκη ενεργητικής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων της αυτοδιοίκησης, των ειδικών επιστημονικών ομαδων και κάθε συλλογικής έκφρασης που στοχεύει και εργάζεται για την περιβαλλοντική προστασία και αειφορία. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε ευρεία συναίνεση ως προς την ανάγκη να προταθούν άμεσα από τους ειδικούς επιστημονικούς φορείς μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και κυρίως μέτρα προκειμένου, με τη συμμετοχή των προαναφερόμενων φορέων, να γίνει κατανοητό στην τοπική κοινωνία ότι τα μέτρα προστασίας είναι προς όφελος των οικονομικών, αλλά και των μελλοντικών συμφερόντων των πολιτών της περιοχής στο πλαίσιο της αειφορίας και της αρχής για την διασφάλιση της βιωσιμότητας των οικοσυστημάτων που τροφοδοτούν πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως τη ζωή των κατοίκων μιας περιοχής.

Ο Γ. ΤΣΟΓΚΑΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

Δείτε την τοποθέτησή του στη Βουλή εδώ:


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 21/6


Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

"ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΔΟΥΣΕΣ"!


Το ζήτημα της προστασίας του Κορινθιακού Κόλπου από την υπεραλίευση και τις καταστροφές που έχουν προκαλέσει οι μεταβολές στο υποθαλάσσιο τροφικό πλέγμα, έφεραν στη Βουλή με Ερώτηση τους ο βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας και ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης. Οι δύο βουλευτές ζητούν από τα αρμόδια υπουργεία να λάβουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού μεδουσών στον Κορινθιακό Κόλπο, ο οποίος απειλεί με ζημιές τις παράκτιες τουριστικές περιοχές και ερωτούν αν είναι στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας η έναρξη ενός διαλόγου προκειμένου να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα.

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης:
Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αύξησης του αριθμού των μεδουσών στον Κορινθιακό Κόλπο
 Είναι επιστημονικά αποδεκτό, πως η μεγάλης έντασης παράνομη αλιεία επιφέρει σοβαρότατες επιπτώσεις στο υποθαλάσσιο τροφικό πλέγμα, με αποτέλεσμα καταστροφές στα σχετικά οικοσυστήματα. Αυτό το γεγονός σε βάθος χρόνου δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον και έχει αρνητικές συνέπειες και στην ανθρώπινη δραστηριότητα.
Πιο συγκεκριμένα, το φαινόμενο της ραγδαίας αύξησης του αριθμού των μεδουσών, που παρατηρείται εσχάτως στον Κορινθιακό Κόλπο ως αποτέλεσμα της υπεραλίευσης και της έξαρσης της παράνομης αλιείας, έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους όλων των παραλιακών περιοχών και έχει επιφέρει προβληματισμό στον επιστημονικό κόσμο.
Επιπλέον, ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει στους επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής, αφού το φαινόμενο μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά για τους επισκέπτες των παραθαλάσσιων περιοχών, των οποίων η οικονομία σε σημαντικό βαθμό στηρίζεται στον τουρισμό της θερινής περιόδου.
Επειδή φέτος το φαινόμενο βρίσκεται σε μεγαλύτερη έκταση και η ανησυχία των κατοίκων, των επιχειρηματιών και των παραθεριστών είναι έκδηλη, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
1) Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί το Υπουργείο προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο;

2) Σε τι ενέργειες πρόκειται να προβούν τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε επιτέλους να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Κορινθιακός Κόλπος, όπως η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και η διάβρωση των ακτών (βλ. ενδεικτικά: ΠΑΒ 910/23-1-2017, ΠΑΒ 1207/31-10-2016, Ερώτηση 4254/29-07-2015, Ερώτηση 785/13-03-2015). Προτίθεται το Υπουργείο να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία για συνάντηση όλων των συναρμόδιων φορέων, των περιβαλλοντικών οργανώσεων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο δράσεων;

Κ. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ: "ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ!"

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Επισημαίνουμε στους ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός σχεδίου περιοχών την υποχρέωσή τους να διατηρούν αυτούς καθαρούς από ογκώδη αντικείμενα, κλαδιά, χόρτα, κ.λπ., όπως απαιτούν οι πυροσβεστικές διατάξεις και οι κανόνες προστασίας της δημοσίας υγείας.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο καθαρισμός διενεργείται από τον Δήμο επιβάλλοντας πρόστιμο 50 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου.
(άρθρο 94 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ α/7-6-2010) «Καλλικράτης»Ο Αντιδήμαρχος

Παντελέου Κωνσταντίνος

Μ. ΘΥΜΗΣ: "ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟΣ Ο κ. ΠΑΥΛΟΥ"

(Αναφέρεται σε παρέμβαση του τ. Δημάρχου, σε προηγούμενο Δ.Σ., για τις οφειλές του Ξενοδοχείου "Ποσειδών")Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Με βάση πρόσφατη ενημέρωση από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας κ. Ρ. Αντωνοπούλου, την περίοδο 2015 -2017 διατέθηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση 421 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη 82.000 ανέργων μέσω προγραμμάτων  κοινωφελούς εργασίας. Από αυτά, τα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας 8μηνης απασχόλησης, για την περίοδο 2016-2017, είναι συνολικού προϋπολογισμού 342 εκατομμυρίων ευρώ, και αφορούν 43.000 ανέργους σε όλους τους Δήμους της χώρας. Ως γνωστόν, τα προγράμματα της κοινωφελούς εργασίας κατά κύριο λόγο απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες πολίτες που είναι άνεργοι/ άνεργες και αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες εύρεσης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, και παράγουν οφέλη και για τις τοπικές κοινωνίες μέσω των έργων που υλοποιούν οι δήμοι, αλλά και για το δημόσιο με δεδομένο ότι το 53% της συνολικής δαπάνης επιστρέφεται στο ελληνικό δημόσιο υπό μορφή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών.

Η διασφάλιση πλήρους εργασίας σε καθημερινή βάση, έστω και προσωρινά,  η μηνιαία πληρωμή χωρίς καθυστερήσεις, τα ένσημα και η ασφάλιση συνιστούν μια διέξοδο για τους ανέργους, ιδιαιτέρως τους μακροχρόνια ανέργους. Παράλληλα, μέσω των νέων προγραμμάτων ενισχύεται το προφίλ των ανέργων οι οποίοι/ες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας και συμβουλευτικής και στην «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Η κοινωφελής εργασία  ξεκίνησε να υλοποιείται σε πρώτη φάση σε 17 δήμους της χώρας όπου σημειώνονται τα υψηλότερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας και στη συνέχεια επεκτάθηκε στους επόμενους 34 και μετά σε όλους του Δήμους της χώρας. Ένας στους δύο ανέργους που συμμετέχουν στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης και στα σεμινάρια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Σε μια εποχή που οι ελαστικές σχέσεις εργασίας παρουσιάζονται ως λύση στο πρόβλημα της ανεργίας, η κοινωφελής εργασία σηματοδοτεί ένα εγχείρημα επαναφοράς της κανονικότητας στις εργασιακές σχέσεις, προσφέροντας πλήρη απασχόληση με ασφαλιστικά δικαιώματα με δεδομένο ότι σύμφωνα με τον Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας έχουν πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.

Επιπλέον με τον Ν. 4368/2016 θεσμοθετήθηκαν και οι εξής αλλαγές:
·     -   Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν άδεια 2 ημέρες ανά μήνα, δηλαδή 16 ημέρες στους 8 μήνες εργασίας.
·    -   Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να απουσιάζουν για συγκεκριμένο αριθμό ημερών και για συγκεκριμένους λόγους, χωρίς να περικόπτονται οι αμοιβές τους και χωρίς να υποχρεούνται να επεκτείνουν τον χρόνο εργασίας τους.  Συνολικά οι εργαζόμενοι/ νες δικαιούνται να απουσιάζουν μέχρι 13 ημέρες, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, για λόγους ασθενείας.
·     -   Κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 18 ετών δικαιούται να απουσιάζει δύο (2) ημέρες, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων του/ της.  
·      -  Επίσης, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στους συναρμόδιους υπουργούς επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις που οι επιβλέποντες φορείς της Κοινωφελούς  Εργασίας παραβιάζουν τους όρους του προγράμματος και τους κανόνες ασφάλειας και υγείας.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αυτήν την στιγμή υλοποιούνται προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και στους 26 δήμους της Περιφέρειας, ενώ ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν ανέρχεται στις 1.404, με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, τα στοιχεία για την δημόσια πρόσκληση 1/2017 (για 274 δήμους της χώρας) και τους τελικούς πίνακες αποτελεσμάτων που δημοσιεύτηκαν στις 24/03/2017.  Ειδικότερα στην Κορινθία, στο πλαίσιο του προγράμματος για την κοινωφελή εργασία έχουν δημιουργηθεί 270 θέσεις εργασίας στους 6 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας: 54 στον Δήμο Βέλου – Βόχας, 26 στον Δήμο Κορινθίων, 60 στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, 18 στον Δήμο Νεμέας, 48 στον Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και 64 στον Δήμο Σικυωνίων.

"ΔΩΡΟ" 150.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ!

Ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης ενέκρινε ενίσχυση ύψους 150.000 ευρώ για το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων ενεργειών αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.