ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: loutrakitv@gmail.com

ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ

Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΑΕΤ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 4η  Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων στην "Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων". Ορισμός εκπροσώπου.

2.Εξέταση αιτήματος του Δήμου Βέλου - Βόχας για παράταση της δωρεάν παροχής νερού προς υδροδότηση των δομών του ν.π.δ.δ. "ΑΝΕΛΙΞΗ".

3.Αποδοχή ποσού #47.610,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2017) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (1η και 2η κατανομές 2017).

4.Αποδοχή ποσού #49.100,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2017) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

5.Συμπληρωματική παρακατάθεση για την πληρωμή δικαστικών εξόδων της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο "Βελτίωση - ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας - Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο. Περαχώρας", δυνάμει της 170/2014 Απόφασης Μ.Π.Κ.

6.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας.

7.Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων (1ο πρακτικό 2017).

8.Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 2 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

9.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών Νεκροταφείου στη Δ.Κ. Ισθμίας.

10.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε." την 10η Σεπτεμβρίου 2017, στα παρακάτω θέματα:

α) Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016
β) Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016
γ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από ευθύνες διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016
δ) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2017 -  31/12/2017
ε) Έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων  Έργων (Π.Ε.Ε.) της "Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ" για το έτος 2017
στ) Λήψη Απόφασης επί του αιτήματος της "Β. ΜΑΝΤΑΣ - Χ. ΜΑΝΤΑΣ Ο.Ε." προς το Διοικητικό Συμβούλιο της "Λουτράκι Α.Ε."
ζ) Ανακοινώσεις και Προτάσεις.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης