ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: loutrakitv@gmail.com

ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ

Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 7:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών τρέχοντος έτους προϋπολογισμού 2017, βάσει του Π.Δ. 80/16.
- Έγκριση διάθεσης πιστώσεων τρέχοντος έτους προϋπολογισμού 2017, βάσει του Π.Δ. 80/16.
- Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.
- Εξέταση αιτήματος Κόντη Νικόλαου περί μείωσης τιμής ανταλλάγματος λόγω μικρότερου χώρου εκμετάλλευσης από το παραχωρούμενο με την υπ΄ αριθμ. 38/17 ΑΔΣ.
- Εξέταση αιτήματος του Παπαβασιλείου Μάρκου για τη παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εμβαδού 51,06τ.μ., για το έτος 2017.
- Εξέταση αιτήματος της ATHENS HAPPY TOUR ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. για επανεξέταση της 26/17 ΑΔΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ