ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: loutrakitv@gmail.com

ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης στην με αριθμ. 22/05-07-2017 συνεδρίαση με απόφασή του, δικαίωσε τις ενέργειες της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, για την πρόσληψη προσωπικού φύλαξης με ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Το νοσοκομείο πλέον προχωρά στις προσλήψεις (11) ένδεκα φυλάκων ασφαλείας με οκτάωρη απασχόληση, δηλαδή τριών (3) επιπλέον από τον αριθμό που προσέφερε μέχρι σήμερα υπηρεσίες, μέσω ανάδοχης εταιρείας φύλαξης, διασφαλίζοντας για τη διάρκεια της θητείας τους δημοσιονομικό όφελος υπέρ του ποσού του 5% επί της μέχρι σήμερα δαπάνης και με αποδοχές των προσλαμβανομένων, βάση του ενιαίου μισθολογίου υπαλλήλων του Δημοσίου. Επιπλέον όφελος προκύπτει και από τα ποσά που αποδίδονται προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως ασφαλιστικές εισφορές και το ΦΠΑ γιατί θεωρούνται ανταποδοτικά για το δημόσιο.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά διαδικασιών, που έχουν ως κυρίαρχο πολιτικό στόχο, την ανατροπή του μοντέλου της ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση αξιοπρεπών εργασιακών συνθηκών, για όλους όσους προσφέρουν υπηρεσίες στις δομές της.
Ήδη πλέον στο νοσοκομείο Κορίνθου, με ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψη είκοσι ενός (21) υπαλλήλων σε σίτιση και φύλαξη και αναμένεται η πρόσληψη είκοσι έξι (26) υπαλλήλων στην καθαριότητα.
Η συγκεκριμένη αλλαγή του λειτουργικού μοντέλου, δίνει το στίγμα και την κατεύθυνση και άλλων επερχόμενων αλλαγών στο νοσοκομείο μας.

Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Κορίνθου

Καλομοίρη Δημ.